S.C. CAN PACK ROMANIA SRL anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de emitere a Deciziei etapei de incadrare pentru proiectul – “Desfiintare cort industrial si cabina poarta; reamenajare, reconfigurare si extindere fabrica de ambalaje metalice, realizare acces secundar in incinta; orgnizare santier”, amplasat in Bucuresti, sector 4, Sos. Berceni nr. 106R.